Verenigingsnieuws

De eerstvolgende bestuursvergadering is gepland op dinsdagmiddag 30 januari 2024 na afloop van de dinsdagmiddagcompetitie.

De jaarlijkse ledenvergadering is gepland op woensdagavond 28 februari 2024 om 19.30 uur in het clubgebouw.

Statistiek
Jeu de Boules heeft het imago van oudjes die op een zonnige middag op de camping een balletje gooien. Dat is bij onze vereniging niet het geval. De boulessport wordt bij ons fanatiek beoefend. Hoe oud zijn onze mensen?
Hieronder enkele statistische gegevens (peildatum 1 jan. 2024):
aantal leden : 41
15 dames, 26 heren
gemiddelde leeftijd : 78
dames 76, heren 79
verdeling naar leeftijd :
<61 jaar: 0 dames 1 heer
61-70 jaar: 4 dames 5 heren
71-75 jaar: 2 dames 4 heren
76-80 jaar: 6 dames 6 heren
81-85 jaar: 1 dame 4 heren
>85 jaar: 2 dames 6 heren
leeftijd jongste lid:
dames 63, heren 59
leeftijd oudste lid :
dames 89, heren 88