Verenigingsnieuws

Op 2 juni 2020 zijn we voorzichtig weer begonnen met onze dinsdagmiddag competitie.

Voor sporters (bezoekers) Voordat je gaat spelen: ● Het merendeel van het ledenbestand van petanque verenigingen behoort tot de kwetsbare doelgroep ouderen. Het is daarom van belang om zorgvuldig om te gaan met de gezondheid van deze doelgroep. Neem je eigen verantwoordelijkheid en bezoek alleen de vereniging als je geen gezondheidsklachten hebt. Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38C°); ● Informeer bij je vereniging hoe zij omgaan met de versoepelde maatregelen en op welk moment je het beste terecht kunt. Het is niet de bedoeling dat leden onaangekondigd de vereniging bezoeken; ● Reis je samen met anderen die niet tot hetzelfde huishouden behoren met de auto (of ander privévervoer)? Gebruik dan een mondkapje

Tijdens het spelen: ● Op de banen (binnen en buiten) hoef je tijdens het spelen geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden indien dit onvermijdelijk is tijdens speelmomenten; ● Schud geen handen voor en na de activiteit; ● Gebruik alleen je eigen boules en but, die je hebt meegenomen van huis. Raap niet andermans but of boules op. Om te voorkomen dat na een méne niet duidelijk is welke boule van wie is, is het aan te raden om je boules vooraf te markeren; ● De speler die het but verkeerd uitgooit, pakt zijn but op. De tegenstander legt een eigen but op de reglementaire afstand; ● Maak alleen gebruik van je eigen meetinstrumenten (rolmaat/meetlint) die je hebt meegenomen; ● Maak alleen gebruik van je eigen tossmunt; Ook als er tijdens een partij moet worden gemeten, houden de andere spelers 1,5 meter afstand ● Als je een scorebord gebruikt, laat dan per baan maximaal één persoon de scores bijhouden. Bij het verlaten van de baan dient het scorebord door deze persoon schoongemaakt te worden met desinfecterende spray/gel; ● Wijs één iemand aan die de werpcirkel oppakt/neerlegt. Bij het verlaten van de baan dient de werpcirkel gedesinfecteerd te worden.