Toernooien

Opgave voor toernooien op www.ontip.nl of vries2811@outlook.com

Bondstoernooien:

Woensdag 9 oktober 2019 – Herfsttoernooi

Verenigingstoernooien:

Zaterdag 24 augustus 2019 – Chinees-toernooi

Woensdag 25 september 2019 – Oogsttoernooi

Woensdag 6 november 2019 – Blaadjestoernooi

Zaterdag 21 december 2019 – Kersttoernooi