Het spel en enkele spelregels

Petanque is een spel dat door iedereen, man of vrouw en van jong tot oud, gespeeld kan worden. Pas zodra je het meer gaat doen, kom je er achter dat dat ogenschijnlijke zo simpele spelletje best lastig kan zijn en heel wat meer te bieden heeft dan je op het eerste gezicht zou denken.

Die onverwachte moeilijkheidsgraad, de noodzakelijke controle over de boules is juist een van de charmes van het spel, dat je op vrijwel alle dorpspleintjes in het zuiden van Frankrijk kunt aantreffen.

Bovendien is geen enkele spelsituatie gelijk aan een andere, steeds moet je andere oplossingen zien te bedenken. Het lijkt wel een beetje op schaken….

Petanque is een sociaal spel bij uitstek.

Officieel wordt het met teams van een, twee of drie spelers gespeeld. Iedere kale, halfharde ondergrond is geschikt. Bij voorkeur licht glooiend en bezaaid met kleine keitjes.

Het petanque is een variant van het jeu de boules en door zijn eenvoud de meest beoefende spelvorm.

In tegenstelling tot de andere varianten van het jeu de boules moeten de voeten tijdens het werpen van de boule bij elkaar blijven. Dat komt terug in de naam van het spel : petanque is afgeleid van het Provençaalse ped tanco, oftewel de voeten bij elkaar op de grond.

Ook de speelafstand is een stuk korter dan bij de andere boulespelen : 6 tot 10 meter.

Wereldwijd wordt petanque in meer dan 80 landen gespeeld.

De voornaamste spelregels die wij hanteren:

1. Er wordt steeds met een willekeurige partner tegen willekeurige tegenstanders gespeeld. Door loting wordt dat bepaald (door van alle spelers een boule in te nemen en die willekeurig te verdelen).
Drie weken voor een open toernooi kan op woensdag en zaterdag tijdens één wedstrijd met een vaste partner worden gespeeld.

2. Er wordt één wedstrijd gespeeld vóór de pauze en één er na. Een wedstrijd duurt maximaal 45 minuten en de tijd wordt aangegeven door de wedstrijdleider.

3. Als een speler aangeeft in de schaduw te willen spelen wordt daaraan gehoor gegeven.

4. Bij de beoordeling van een spelsituatie moeten alle spelers, eventueel na meting of raadpleging van de spelleider, overeenstemming bereiken.
Als een speler een boule(s) opraapt vóór het aantal punten is overeengekomen, dan is (zijn) die boule(s) ongeldig. In het geval dat zijn medespelers nog boules hebben te gooien, dan mogen die niet meer gespeeld worden.

5. Een meting moet worden verricht door de equipe die de laatste boule heeft geworpen, De tegenstander heeft altijd het recht na te meten.

Privacy

Deelnemers aan wedstrijden, toernooien en andere activiteiten van onze Jeu de Boulesvereniging geven door hun deelname toestemming voor het plaatsen van foto’s en uitslagen op de website en in de pers.