Over ons

ONS CLUBHUIS

De officiële naam van onze vereniging is: “Jeu de Boulesvereniging Hardenberg.”

De vereniging is opgericht bij notariële acte op 5 juli 1983.

Onze speellocatie is gevestigd op het sportpark “De Boshoek” en heeft als bezoekadres: De Boshoek 4, 7771 RH  Hardenberg.

Onze speeltijden zijn:

dinsdagen  :   van 13.30 uur tot circa 15.15 uur ( onderlinge competitie wedstrijden),
woensdagen : van 13.30 uur tot circa 15.15 uur (vrij spelen)  
zaterdagen : van 13.30 uur tot circa 15.15 uur (vrij spelen)

(De spelavond op donderdag is komen te vervallen)

De mogelijkheid bestaat dat er op dagen dat er vrij gespeeld wordt een toernooi wordt gehouden. Dit wordt vroegtijdig bekend gemaakt.

Contributie:                      

De contributie van onze vereniging bedraagt € 85,- per jaar.
Gastlidmaatschap voor vakantiegasten is mogelijk voor € 30,- per jaar. Minimum bijdrage donateurs 15 euro per jaar. Ons bankrekeningnummer is NL25RABO0324982100.

Nieuwe leden:

Nieuwe leden zijn van harte welkom. We hanteren een kennismakingsperiode van één maand. In die periode is geen contributie verschuldigd. Na die periode beslist iemand of hij lid wordt of niet. In die periode mag men vrij meespelen, uitgezonderd in de dinsdagmiddagcompetitie en de interne toernooien.

KvKnummer: 40062108